Laparoskopická gastropexe snižuje úmrtnost velkých psů na torzi žaludku

V souvislosti s pokrokem humánní (lidské) medicíny se zvyšuje nabídka nových vysoce efektivních metodik v medicíně zvířecí, tedy veterinární. Přístroje a přístupy ještě nedávno dostupné pouze pro vyvolené pacienty jsou najednou k dispozici i pro úlevu našich čtyřnohých kamarádů. Neoddiskutovatelná finanční náročnost a zátěž klienta je však důležitým omezujícím faktorem při posuzování efektivity zákroků a postupů, takže překotná aplikace hypermoderních a přetechnizovaných operačních výkonů (někdy s nejasnými výhodami pro samotného pacienta) v medicíně malých zvířat odpadá. Nemůžeme si dovolit experimentovat, když tím, kdo řídí naše činy je klient a jeho peněženka. Přesto – nebo spíše právě proto – jen jednoznačně indikované vyzkoušené metodiky mohou být akceptovány v terapii a prevenci nemocí zvířat. Zkušenosti a objektivní bezpečnost spolu s cenovou únosností jsou tak přirozeným filtrem vývoje veterinární klinické praxe.

Jednou z diskutovaných modalit posledních let je laparoskopie a její využití pro veterinární medicínu. Zákroky vyžadují nadstandardní přípravu operatéra, trvají zpravidla déle a jsou materiálně značně náročné. Některé takové postupy však již prokázaly jednoznačný prospěch a velmi nízkou míru rizika. Z nejčastějších indikací pro laparoskopii u psů bych rád vyjmenoval – ovariektomii u fen (tedy kastraci formou vyjmutí vaječníků), kastraci kryptorchidních varlat (uložených netypicky v břišní dutině) u takto postižených samců, zběžné vyšetření břišní dutiny při nejednoznačném nálezu rentgenologickém či ultrasonografickém, odběr vzorků pro histopatologické vyšetření u pacientů s nitrobřišním nádorovým onemocněním (nebo při podezření na něj), cholecystektomii (odstranění žlučníku - zejména při jeho ucpání kamenem) a v neposlední řadě i laparoskopickou gastropexi.

Za typický laparoskopický zákrok u velkých psů je všeobecně ve světě považována tzv. asistovaná gastropexe, tedy fixace žaludku jako prevence syndromu dilatace a volvulu (známé jako „torze žaludku“). Jedná se o poměrně rychlý a bezpečný zákrok v celkové anestezii, který spočívá v uchopení žaludku dlouhými kleštěmi pod kontrolou laparoskopické kamery, fixaci stěny žaludku ke stěně břišní a v jejím následném přišití. Technicky tento zákrok odpovídá gastropexi (fixaci žaludku), která se provádí při operačním ošetření „torze žaludku“. To však bývá obyčejně pozdě.

Klademe si otázku: lze preventivní gastropexí zabránit vzniku „torze žaludku“? Odpovědět si musíme opatrně: stoprocentně zabránit vzniku syndromu nelze, ale riziko onemocnění lze radikálně snížit, což je podstatné zejména u predisponovaných plemen (velká a obří plemena psů s hlubokým hrudníkem) a v chovech se zvýšeným výskytem tohoto problému. Na klientovi pak zůstává rozhodnutí, zda nechat operovat zdravého psa a vystavovat jej tak nadměrným rizikům a poměrně velké bolesti.

Tady zaujímá své opodstatněné místo laparoskopie a nabízí poměrně komfortní operaci s minimalizací rizik, velmi malou bolest (v porovnání s běžnou operací) a vysokou efektivitu. Skutečnost, že zákrok provádíme na zdravém a stabilním pacientovi, většinou jako elektivní, tedy plánovaný - v ordinační době s maximální dostupností personálu i případných laboratorních vyšetření - napomáhá k eliminaci rizik spojených s prováděním urgentního zákroku (operace torze žaludku probíhá často v „polních“ podmínkách v nočních hodinách s limitovaným množstvím personálu a pacient je často ve velmi špatném klinickém stavu). Laparoskopie našim klientům, ale zejména pacientům nabízí: (1) velmi nízké riziko infekce; (2) podstatně nižší pooperační bolest; (3) minimální kontakt s ostatními orgány a tkáněmi a tedy mnohem nižší riziko komplikací; (4) možnost šetrné inspekce (prohlídky) orgánů břišní dutiny bez nutnosti rozšiřování přístupu; (5) z výše uvedených důvodů tedy mnohem rychlejší a příjemnější rekonvalescenci.

Přes vědomí, že zdaleka ne každý zákrok má smysl provádět laparoskopicky jsem přesvědčen, že přesně indikované zákroky představují v minimálně invazivní chirurgii malých zvířat cestu správným směrem.

 Doc. MVDr. Michal Vlašín, Ph.D.
Zástupce přednosty Kliniky chorob psů a koček VFU Brno

 

 

 

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish


Klubové akce 2018:

Klubové výstavy:
16.6.2018
Klubová výstava
se zadáváním titulu KV
Náměšť nad Oslavou

25.8.2018
Klubová výstava
Praha