Informace pro členy

Vážení přátelé a členové klubu,

upozorňujeme znovu na povinnost majitelů jedinců plemene deerhound hlásit úmrtí psa/feny. Vyplývá ze Zápisního řádu ČMKU článek IX/ 10. cituji :

10. Při úhynu jedince tuto skutečnost majitel písemně oznámí plemenné knize a klubu nebo zašle průkaz původu k označení na příslušnou plemennou knihu. Po zaevidování úhynu je na vyžádání průkaz původu majiteli vrácen.

Protože chápeme, jak bolestná situace odchodem psa/feny majiteli vzniká, respektujeme i měsíční prodlevu v hlášení.

Bohužel však zjišťujeme, že tyto informace, klubu i PK ČMKU nehlášené, se na sociálních sítích objevují velmi rychle. Sociální sítě pro chovatelský klub ani pro naši střešní organizaci nejsou ověřeným zdrojem informací. Pokud poradce chovu není informován písemně (mailem), nemůže informaci předat administrátorovi klubového webu. Ve složce “veteráni” se tak paradoxně objevovali psi/feny starší 15 ti let. Pokud žijí, informaci o takových seniorech samozřejmě s radostí uvedeme na hlavní stranu klubového webu se samostatným článkem a fotografiemi !

V této chvíli jsme po výše uvedených negativních zkušenostech zrušili automatický přesun 8 mi letých jedinců z klubové Plemenné knihy přímo do sekce “ veteráni” a administrátor webu, ve spolupráci s poradcem chovu, výhradně na základě ověřených informací – pes/fena dosáhl věku 8 mi let a žije, mechanicky přesune jedince mezi veterány. Pokud bude mít majitel zájem, tento fakt se může spolu s fotografií nového veterána objevit na hlavní stránce webu CDC.

V souvislosti s tím bychom uvítali oznámení o nových importech, nově založených chovatelských stanicích poradci chovu. Výpis z PK ČMKU je klubu zasílán pouze na vyžádání a tito jedinci se nemohou objevit ve zprávách pro chovatele ani na klubovém webu. Administrátor webu je bude vkládat teprve na základě zaslání kopií rodokmenů apod. Je nutno dokumenty zasílat písemnou formou popř. jako přílohu mailové pošty poradci chovu a administrátorovi webu.

Děkujeme za spolupráci

výbor klubu

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish


Klubové akce 2018:

Klubové výstavy:
16.6.2018
Klubová výstava
se zadáváním titulu KV
Náměšť nad Oslavou

25.8.2018
Klubová výstava
Praha