Informace o testování Faktoru VII

Vážení přátelé a členové klubu,

jistě jste si povšimli, že řadu let se v zahraničí testuje deficience Faktoru VII u našeho plemene. Co to je Faktor VII a jak působí:

Faktor VII (FVII) je vitamin K dependentní glykoprotein. Je syntetizovaný v játrech a vylučovaný do krevního oběhu jako jednořetězový zymogen, který po aktivaci hraje klíčovou roli v zahájení koagulace. Dojde-li k cévnímu poranění, FVII v kombinaci s tkáňovým faktorem (TF) a za přítomnosti vápníku štěpí faktor IX a faktor X na jejich aktivní formy, které se podílejí na tvorbě trombinu. Deficit faktoru VII nepříznivě ovlivňuje srážlivost krve a způsobuje tak nadměrné krvácení v případě jakéhokoli zranění či jiného zásahu do organismu (např. při plánované operaci psa).

Deficit FVII je děděn autozomálně recesivně, to znamená, že onemocní pouze jedinec, který zdědil od svých rodičů obě alely mutované (P/P, positivní/positivní, mutovaný homozygot). Jedinec, který zdědí mutovanou alelu pouze od jednoho z rodičů (N/P, negativní/positivní, heterozygot pro substituci, též přenašeč neboli carrier) neonemocní, ale předává mutovanou alelu dál na potomstvo. Je tedy velmi důležité přihlédnout k výběru chovného partnera pro jedince N/P. V případě krytí dvou heterozygotních jedinců (přenašečů) se deficit FVII projeví teoreticky u čtvrtiny z narozených potomků. To vše jsou Mendelovy zákony genetiky.

Molekulárně genetický test dokáže spolehlivě odhalit přenašeče mutované alely, kteří klinicky neonemocní, stejně jako jedince clear bez mutované alely nebo affected tzn. Mutovaný homozygot.

Vedení spolku zahájilo jednání s několika akreditovanými laboratořemi, které se zjišťováním deficience Faktoru VII u nás zabývají. Především se nám jednalo o poskytování slevy chovatelům, kteří jsou řádnými členy chovatelského klubu. Další výhodou je skutečnost, že laboratoře nabízejí různě dlouhou dobu bezplatné archivace genetického materiálu. To znamená, že další případná vyšetření např. DNA apod. mohou proběhnout bez nutnosti zaslání nových vzorků. Vzhledem k tomu, že některé zahraniční kluby poněkud paradoxně uznávají vyšetření pouze zahraničních laboratoří, mezi oslovené akreditované laboratoře jsme zahrnuli i německou LABOKLIN, která má u nás zastoupení.

 Uvádíme pouze, v této chvíli oslovené ústavy :

GENOMIA https://www.genomia.cz/cz

VEMODIA https://www.vemodia.cz 

LABOKLIN http://v17.laboklin.de/pages/html/cz/contact/czech.html

 Doporučujeme prostudovat si názorně a přehledně uvedená fakta :

http://www.deerhound.co.uk/Health%20Matters/Healthissues.htm

http://kilbournedeerhounds.com/FAQ.htm

Rovněž přikládáme  článek Hectora Heathcote, přeložený před pár lety paní Olgou Brandovou a paní Evou Voborníkovou.

Po zkušenostech našich zahraničních kolegů, doporučujeme testovat na základě vašeho svobodného rozhodnutí především chovné jedince. Není přece v zájmu dalšího chovu používat spojení carrier x carrier nebo dokonce affected x carrier/affected. V naší zemi se deficience Faktoru VII zatím nesledovala a nikdo z nás proto netuší, jak na tom v chovu jsme. U řady zahraničních chovatelů však přímo na stránkách údaje o vyšetřeném faktoru VII vidíme. Výsledky našich chovných/nechovných jedinců budou uváděny výhradně se souhlasem majitele testovaného jedince.

Používat v chovu pouze „clear“ krycí psy je jednou z možné volby pro chovatele ( stejně jako spojení testované „clear“ matky s netestovaným psem). Takovým spojením je daná jistota nemít ve vrhu štěňata mutované homozygoty, i kdyby samotná netestovaná matka ( netestovaný otec) vrhu byla mutovaný homozygot. To však není řešení pro budoucnost chovu.

Vzhledem k tomu, že testování lze provádět již po označení štěňat čipem v chovatelské stanici formou bukálního stěru, lze volbu budoucího chovného jedince pro vlastní chov vysledovat již v šestém týdnu a zvolit jedince „clear“. Mendelovy zákony dědičnosti jsou pevně dané a proto si můžeme posléze odvodit na jejich základě  a na podkladu výsledků vyšetření vlastního chovného jedince jací byli nebo jsou s největší pravděpodobností jeho rodiče.

Výzkum v medicíně, stejně tak veterinární věda jde rychle kupředu. Možná se nám časem naskytne možnost dalších testů závažných onemocnění, které naše deerhoundy ohrožují. To nám umožní archiv genetického materiálu v laboratoři. Tak bude možno testovat dokonce již nežijící jedince, nejen několik generací jejich potomstva.

 

Pro veškeré další informace ohledně potvrzení členství nebo uzavření smluv s danou akreditovanou laboratoří, cenové relace, doba archivace genetického materiálu, vystavení dokladu o členství atd. kontaktujte předsedu klubu Evu Voborníkovou vobornikova@cbox.cz.

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish


Klubové akce 2018:

Klubové výstavy:
16.6.2018
Klubová výstava
se zadáváním titulu KV
Náměšť nad Oslavou

25.8.2018
Klubová výstava
Praha