Přihlášky ke klubové výstavě

Přihláška na klubovou výstavu přes Dogoffice je již dostupná a je prodloužena do 14.8.2020! Za vzniklé potíže se omlouváme, ačkoliv ani náš klub, ani pořadatel výstavy je nezpůsobil. Těšíme se na vaši účast a přejeme mnoho úspěchů :-)

Informace ke klubové výstavě

Přihlášky na klubovou výstavu přes Dogoffice jsou pro technickou závadu nedostupné. Na problému se pracuje a dle sdělení pořadatele bude uzávěrka prodloužena. Neposílejte přihlášky poštou!

Klubová výstava

Zveme všechny majitele deerhoundů na klubovou výstavu, pořádanou 29.8.2020 v Praze-Horních Počernicích. Navrženým rozhodčím je pan Antonín Mudra, ale vzhledem ke stále se měnící situaci s vývojem Covid 19 je změna vyhražena.

Více v propozicích:

propozice_dog_show_dzban-2020.docx

Členské příspěvky

Žádáme všechny členy klubu, kteří ještě neuhradili členský příspěvek na rok 2020, aby tak učinili. Chápeme, že mnohé postihla nepříjemná opatření, nicméně termín úhrady byl do konce února.

Děkujeme!

Zrušení klubové výstavy

V souvislosti s mimořádnou situací v ČR je zrušena klubová výstava dne 14.6.2020 v Náměšti n/Osl.

O dalších krocích budete informováni

Informace z ČMKU

 

Informace z ČMKU

Změny v pořádání výstav

Vážení přátelé,

Povinnost chovatelů a majitelů fen

Dnem 15.1.2020 nabývá platnost novela zákona o veterinární péči. Mimo jiné upravuje povinnost chovatelů/majitelů tří a více fen starších dvanácti měsíců (až na výjimky stanovené zákonem) hlásit své chovy příslušné krajské veterinární správě (KVS).  Pokud dojde k následnému snížení počtu fen v chovu pod tři, bude chovatel povinen oznámit i tuto skutečnost. V případě, že ve společné domácnosti žije více chovatelů, zvířata se sčítají a oznamovací povinnost bude mít za celou domácnost pouze jeden její člen. Podrobné informace k této problematice včetně upraveného nahlašovacího formuláře se v následujících dnech objeví na internetových stránkách SVS.

Kalendář 2020

Vážení členové,

opět jsme pro vás připravili kalendář výstav, coursingů a dostihů pro rok 2020 nejen u nás, ale i v okolních zemích. Termíny jsou převzaty z webů jednotlivých klubů a mohou být měněny.

calendar2020_1.xlsx

 

PF 2020

Zápis z členské schůze

Do sekce Klubové zprávy byl vložen zápis z členské schůze konané dne 23.11.2019

Speciální výstava chrtů

6.6.2020 se uskuteční na Konopišti Speciální výstava chrtů, pořádaná Klubem chovatelů italských chrtíků.

Všichni jste srdečně zváni!

SVCH 2020

Ročenka 2016-2018

Ročenka 2016-2018 je hotová a je na cestě ke všem členům zdarma! Těšit se můžete na více jak 50 deerhoundů, jejich úspěchů a fotografií.  Pokud by měl kdokoliv - i nečlen - zájem o další výtisk, je možné jej objednat na adrese o. brandova@centrum.cz 

Cena výtisku je 200 Kč + poštovné

POZOR! Změna času členské schůze!!

Vzhledem k provozním problémům jsme byli nuceni posunout čas konání členské schůze dne 23.11.2019.

Začátek schůze ve 13,00 hodin

Místo konání zůstává nezměněno: restaurace Papa´s Garden, Školní 1646, Humpolec

 


Výbor klubu

Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi konanou dne 23.11.2019 v Humpolci

Srdečně vás zve výbor CDC

Pozvánka na členskou schůzi

Stránky

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish


Klubové akce 2018:

Klubové výstavy:
16.6.2018
Klubová výstava
se zadáváním titulu KV
Náměšť nad Oslavou

25.8.2018
Klubová výstava
Praha